Dokonalá detekcia objektov

Bezpečnostné termokamery sú moderné technologické zariadenia, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri vývoji a zlepšovaní bezpečnostných systémov. Vďaka svojej schopnosti detekovať infračervené žiarenie, t. j. teplo vyžarované objektmi, sa stali nenahraditeľnými pomôckami na monitorovanie a sledovanie v rôznych situáciách. Bezpečnostné termokamery fungujú na princípe detekcie infračerveného žiarenia vyžarovaného objektmi v ich zornom poli. Toto žiarenie sa potom premení na vizuálny obraz, ktorý možno zobraziť v reálnom čase alebo zaznamenať na ďalšiu analýzu.

Vďaka tejto technológii môžu bezpečnostné termokamery zaznamenávať a analyzovať teplotné rozdiely v prostredí, čo umožňuje detekciu osôb, zvierat alebo iných objektov aj v úplnej tme, hmle alebo dyme.

Široká škála aplikácií

  • Bezpečnosť a ochrana: Termokamery sa môžu inštalovať ako súčasť bezpečnostného systému na monitorovanie a zisťovanie pohybu v chránených oblastiach. Dokážu odhaliť prítomnosť osôb aj v tme alebo za zníženej viditeľnosti, čo zvyšuje účinnosť sledovania.
  • Hasičské a záchranné operácie: hasiči a záchranári môžu používať termokamery na zisťovanie ohnísk požiaru alebo lokalizáciu osôb v tme.
  • Priemyselné aplikácie:V priemysle môžu termokamery identifikovať prehriatie alebo úniky tepla, ktoré môžu indikovať potenciálne problémy alebo poruchy.

Osobitné výhody

Séria bezpečnostných termokamier na sledovanie, elimináciu rizík a včasné varovanie
Monitorovanie 24/7
Bezpečnostné termokamery FLIR pracujú bez ohľadu na svetelné podmienky. Dokážu rozpoznať pohyb a osoby v tme, hmle alebo za zlého počasia, čo umožňuje nepretržité monitorovanie.
Detekcia teploty
Termokamery FLIR nielen zaznamenávajú obraz, ale aj merajú teplotu objektov na scéne. To môže byť užitočné pri identifikácii neobvyklých teplotných vzorcov, ktoré by mohli znamenať požiar alebo iné nebezpečenstvo.
Diaľková detekcia
Tieto kamery dokážu zistiť zmeny teploty a pohyb na veľkú vzdialenosť. To umožňuje monitorovať veľké oblasti a včas upozorniť na potenciálne hrozby.
Predchádzanie falošným poplachom
Termokamery FLIR sú vďaka svojej schopnosti rozpoznať zmeny teploty a pohyb menej náchylné na falošné poplachy ako tradičné bezpečnostné kamery. To môže ušetriť čas a zdroje spojené s vyšetrovaním falošných poplachov.

Prehľad bezpečnostných termovíznych kamier

Séria ELARA

Flir Elara FB, FC, DX

Rad bezpečnostných kamier poskytujúcich pokročilé detekčné funkcie na ochranu kritických infraštruktúr a citlivých miest.

na požiadanie

Nezáväzný dopyt

Séria SAROS

Flir Saros DM, DH

Rad vonkajších bezpečnostných kamier, ktoré kombinujú viacero snímačov na pokročilú detekciu hrozieb a minimalizáciu falošných poplachov.

na požiadanie

Nezáväzný dopyt

Séria FH

Flir ID, Flir R

Termokamery určené na bezpečnostný dohľad, ktoré poskytujú detailný infračervený obraz za všetkých svetelných a poveternostných podmienok.

na požiadanie

Nezáväzný dopyt

Séria TRITON

Flir Triton F

Rad termálnych a viditeľných bezpečnostných kamier, ktoré poskytujú 24-hodinový dohľad a detekciu v širokom rozsahu podmienok.

na požiadanie

Nezáväzný dopyt

Séria PT

PT-séria HD

Prémiový rad termovíznych bezpečnostných kamier s pohyblivými hlavami na 360-stupňové sledovanie a detekciu v najnáročnejších podmienkach.

na požiadanie

Nezáväzný dopyt

Týmto spoločnostiam sme už pomohli nájsť správne riešenie

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite sa na témy, ktoré by vás mohli zaujímať, a rozšírte si svoje vedomosti.

Mám vybrané!

Vybrali ste si z tejto série produktov?

Zavolajte nám

Chcete sa opýtať na ďalšie podrobnosti?

Sme pripravení vám pomôcť

Kontaktujte nás a spoločne navrhnime najlepšie riešenie pre vašu aplikáciu.