Monitorovanie výrobného procesu

Stacionárne termokamery FLIR sú zariadenia, ktoré sú určené na trvalú inštaláciu na jednom mieste v stroji, vo výrobnej hale, na stožiari atď. Tieto termokamery sa často používajú v priemyselných a výskumných aplikáciách, kde sa vyžaduje nepretržité alebo dlhodobé monitorovanie teploty, záznam alebo kontrola procesov.

Môžu sa napríklad používať na monitorovanie výrobných procesov, sledovanie stavu strojov alebo zisťovanie teplotných anomálií v energetike, napríklad v elektrárňach alebo transformátorových staniciach. Stacionárne termokamery sa často umiestňujú do ochranných krytov, ktoré umožňujú inštaláciu vo veľmi náročných podmienkach.

Integrácia do systému

Stacionárne termokamery FLIR ponúkajú množstvo výhod. Jednou z nich je schopnosť nepretržitého monitorovania 24 hodín denne, čo umožňuje okamžité zistenie problému a rýchlu reakciu v prípade poruchy alebo zistenia teploty, ktorá predstavuje problém. Ďalšou výhodou je možnosť integrácie do širšieho riadiaceho alebo monitorovacieho systému. Údaje z termokamier sa tak dajú spracovať a analyzovať v reálnom čase, čo umožňuje predvídať problémy a predchádzať im skôr, ako sa stanú vážnymi. Stacionárne termokamery FLIR ponúkajú vysokú teplotnú citlivosť a presnosť, čo je dôležité pri aplikáciách, kde aj malé teplotné rozdiely môžu predstavovať problém.

Osobitné výhody

Séria stacionárnych termokamier FLIR na presné meranie a kontrolu procesov

Prehľad stacionárnych termokamier FLIR

Navrhnuté pre potreby presného merania a kontroly v priemyselných, výrobných a vedeckých projektoch

Séria Ax8

Flir Ax8

Stacionárna termokamera FLIR Ax8 ponúka nižšie rozlíšenie a citlivosť a je určená na inštaláciu vo výrobných linkách na základnejšie (prehľadové) merania. Termokameru možno použiť aj v požiarnych aplikáciách na meranie na krátke vzdialenosti. K dispozícii je aj integrovaná kamera RGB.

od €1 048

Viac informácií

Séria A38/A68

Flir A38, A68

Stacionárne termokamery FLIR série A38 a A68 sú série malých, výkonných termokamier navrhnutých na jednoduchú inštaláciu vo výrobných linkách, kde je priestor často obmedzený. Ponúkajú niekoľko typov objektívov a rozlíšení, ale nemajú motorizované zaostrovanie.

od €4 100

Viac informácií

Séria A50/70

Flir A50, A70

Stacionárne termokamery FLIR série A50 a A70 sú malé, ale výkonné termokamery určené na jednoduchú inštaláciu do výrobných liniek. Obsahujú aj integrovanú kameru RGB. Ponúkajú niekoľko typov objektívov a rozlíšení. Zaostrovanie je len manuálne.

od €6 691

Viac informácií

Séria A35/65

Flir A35/65

Stacionárne termokamery FLIR série A35 a A65 sú malé a výkonné termokamery určené na jednoduchú inštaláciu do výrobných liniek. Tento rad sa však postupne dopĺňa a nahrádza novšími radmi FLIR A50/70 a FLIR A38/68, ktoré zahŕňajú napr. Kamera RGB alebo iné možnosti pripojenia.

od €5 148

Viac informácií

Séria A615

Flir A615

FLIR A615 je stacionárna termovízna kamera, ktorá ponúka vysoké rozlíšenie, rýchlosť, presnosť a citlivosť vrátane. možnosť diaľkového motorizovaného zaostrovania objektívu. Tento typ sa používa predovšetkým v náročných procesoch, ktoré vyžadujú vysokú presnosť a stabilitu merania v čase.

od €18 268

Viac informácií

Séria A400/500/700

Flir A400, A500, A700

Termokamery FLIR A400/500/700 sú najnovšie stacionárne termokamery, ktoré kombinujú vysoké rozlíšenie, pokročilé funkcie spracovania obrazu a schopnosť integrácie do širších systémov pre vedecké a priemyselné aplikácie vrátane motorizované zaostrovanie a integrovaná kamera RGB.

od €10 820

Viac informácií

Séria A500f/700f

Flir A500f, A700f

FLIR A500f/700f sú stacionárne termokamery navrhnuté špeciálne pre protipožiarne aplikácie v ochrannom kryte, ktoré sa inštalujú predovšetkým v oblastiach s rizikom vzniku požiaru. Okrem toho ponúkajú pokročilé funkcie detekcie a monitorovania vznietenia vrátane. detekcia horúcich miest na prevenciu požiarov.

od €13 346

Viac informácií

Týmto spoločnostiam sme už napríklad pomohli nájsť vhodné riešenie.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite sa na témy, ktoré by vás mohli zaujímať, a rozšírte si svoje vedomosti.

Mám vybrané!

Vybrali ste si z tejto série produktov?

Zavolajte nám

Chcete sa opýtať na ďalšie podrobnosti?

Sme pripravení vám pomôcť

Kontaktujte nás a spoločne navrhnime najlepšie riešenie pre vašu aplikáciu.