Detekcia a lokalizácia plynu

Termálne a akustické kamery FLIR sú vynikajúcim nástrojom na detekciu úniku plynu, čo je kritická potreba v mnohých priemyselných odvetviach vrátane energetiky, chemického priemyslu a dokonca aj zabezpečenia domácností. Presná a rýchla detekcia únikov plynu môže zabrániť potenciálnym nehodám, zvýšiť bezpečnosť a minimalizovať ekonomické a environmentálne vplyvy.

Termokamery zisťujú úniky plynu snímaním infračerveného žiarenia, ktoré plyny vyžarujú pri určitých vlnových dĺžkach. Niektoré plyny, ako napríklad metán, majú špecifické spektrálne vlastnosti, ktoré sú viditeľné v infračervenom spektre. Vďaka tomu termokamery zobrazujú únik plynu ako "mrak" na infračervenom obraze, čo umožňuje únik plynu odhaliť a lokalizovať. Technológia pokročila natoľko, že je možné vypočítať napr. ročná strata.

Široká škála aplikácií

  • Energetika a ťažba: Termálne a akustické kamery sa často používajú v plynárenskom a ťažobnom priemysle na monitorovanie potrubí a zariadení s cieľom rýchlo odhaliť potenciálne úniky plynu.
  • Chemický priemysel: V chemickom priemysle sa tieto kamery používajú na monitorovanie únikov nebezpečných plynov z výrobných liniek a skladovacích zariadení.
  • Bezpečnosť v obciach a domácnostiach: termokamery sa môžu používať aj na zisťovanie únikov plynu v domácnostiach a obecných budovách, čím sa dá predísť potenciálnym nebezpečenstvám.

Osobitné výhody

Séria termokamier a senzorov FLIR na detekciu plynov
Presnosť a citlivosť
Termokamery a senzory FLIR dokážu odhaliť aj veľmi malé úniky plynu, ktoré by iné metódy detekcie mohli prehliadnuť. Pomocou pokročilých technológií, ako je spektrálne filtrovanie a chladenie senzorov, dokážu tieto kamery s vysokou presnosťou detegovať širokú škálu plynov.
Zabezpečenie
Pomocou technológie OGI môžu termokamery FLIR kontrolovať zariadenia a zisťovať úniky plynu z bezpečnej vzdialenosti. Tým sa znižuje riziko, že inšpektor bude vystavený nebezpečným koncentráciám plynu alebo iným rizikám, ako je napríklad výbuch.
Rýchlosť a efektívnosť
Kamery FLIR dokážu rýchlo skenovať veľké plochy a identifikovať potenciálne problémy, čo umožňuje efektívnejšie riadenie prevádzky a údržby. To môže viesť k výrazným úsporám nákladov a času.
Prevencia poškodenia životného prostredia
Úniky plynu, najmä metánu a iných skleníkových plynov, môžu mať významný vplyv na životné prostredie. Rýchlym a presným odhalením týchto únikov môžu termokamery FLIR pomôcť predchádzať takýmto škodám a podporiť udržateľné prevádzkové postupy.

Prehľad termokamier na detekciu plynov

Presná a rýchla detekcia plynov

Flir GF77

Flir GF77 je jedinečná termovízna kamera na detekciu skleníkových plynov, ideálna na kontrolu zariadení a systémov v energetickom a chemickom priemysle.

od €28 417

Viac informácií

Flir GF77a

Flir GF77a je upravená verzia modelu GF77 s rozšírenými možnosťami na detekciu širokého spektra priemyselných plynov.

od €24 313

Viac informácií

Flir Si124

Flir Si124 je akustická kamera určená na detekciu a vizualizáciu ultrazvukových vĺn generovaných plynmi unikajúcimi z priemyselných zariadení, ako sú tlakové nádoby alebo potrubia.

od €12 915

Viac informácií

GF335

Flir GF335 je špičková termokamera na vysoko výkonný výskum a vývoj a detekciu plynov so schopnosťou vizualizovať a kvantifikovať tepelné vzory.

od €92 264

Viac informácií

Týmto spoločnostiam sme už pomohli nájsť správne riešenie pre ich aplikácie

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite sa na témy, ktoré by vás mohli zaujímať, a rozšírte si svoje vedomosti.

Mám vybrané!

Vybrali ste si z tejto série produktov?

Zavolajte nám

Chcete sa opýtať na ďalšie podrobnosti?

Sme pripravení vám pomôcť

Kontaktujte nás a spoločne navrhnime najlepšie riešenie pre vašu aplikáciu.