Presnosť a stabilita

Kalibračné telesá, známe aj ako čierne telesá, sú štandardné prístroje používané na kalibráciu termovíznych kamier a pyrometrov vrátane tých, ktoré vyrába spoločnosť Teledyne FLIR. Kalibrácia je základný proces, ktorý zabezpečuje, že zariadenie poskytuje presné a spoľahlivé výsledky merania.

Kalibračné telesá FLIR sú zariadenia, ktoré vyžarujú infračervené žiarenie s definovanou a stabilnou intenzitou (definovaná teplota a emisivita povrchu). Tieto zariadenia sa používajú na kalibráciu termovíznych kamier, pyrometrov a iných infračervených zariadení, aby sa zabezpečili presné a stabilné merania.

Konštantná teplota

Čierne teleso alebo infračervený žiarič je ideálne teleso, ktoré absorbuje všetko žiarenie všetkých vlnových dĺžok dopadajúce na jeho povrch. Povrch čierneho telesa má vždy definovaný tzv. emisivita, ktorá sa zvyčajne pohybuje medzi 0,95 a 0,99 a je vždy definovaná výrobcom zariadenia.

Kalibračné telesá FLIR fungujú tak, že udržiavajú konštantnú, známu teplotu a vyžarujú infračervené žiarenie s predvídateľnou intenzitou. Toto žiarenie sa potom používa na nastavenie a kalibráciu termovíznych a infračervených zariadení.

Špecifické výhody

Séria kalibračných telies alebo tzv. blackbody
Homogenita
Kalibračné blackbody FLIR sú navrhnuté tak, aby boli čo najrovnomernejšie (homogénne) na celej svojej ploche. Tým sa zabezpečí konzistentný referenčný bod teploty, čo umožňuje presnejšiu a spoľahlivejšiu kalibráciu.
Rozsahy teplôt
Kalibračné teliesa sú schopné pokryť široký rozsah teplôt, od veľmi nízkych až po veľmi vysoké teploty. To umožňuje kalibráciu termokamier pre rôzne aplikácie, od merania teploty v chladničkách až po monitorovanie vysokých teplôt v priemysle.
Konfigurovateľné
Teplotu kalibračných telies možno ľahko nastaviť a upraviť podľa potrieb používateľa. To znamená, že používatelia môžu kalibrovať pre rôzne teploty podľa špecifických požiadaviek svojej aplikácie.
Presnosť
Kalibračné teliesa FLIR poskytujú veľmi vysokú presnosť teploty, často na desatiny alebo stotiny stupňa. Tým sa zabezpečí čo najpresnejšia kalibrácia termokamier, ktorá je kľúčom k zaisteniu presných a spoľahlivých výsledkov merania.

Prehľad kalibračných teleso

Navrhnuté tak, aby spĺňali potreby presného merania a kalibrácie termokamier
 
 

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite sa na témy, ktoré by vás mohli zaujímať, a rozšírte si svoje vedomosti.

Mám vybrané!

Vybrali ste si z tejto série produktov?

Zavolajte nám

Chcete sa opýtať na ďalšie podrobnosti?

Sme pripravení vám pomôcť

Kontaktujte nás a spoločne navrhnime najlepšie riešenie pre vašu aplikáciu.