Kontrola systému podlahového vykurovania v triede základnej školy.